Kontakt

NEZÁBUDKA

-    združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými

Turnianska 8A,  903 01 Senec,  tel.:  02/456919109, 0917391130, 0907151278

IČO: 34076255, DIČ: 2020687471

E-mail:  nezabudkasenec@gmail.com,

Sociálne siete: https://www.facebook.com/Nezabudka.Senec 

Web: www.nezabudkasenec.sk

č. účtu: 0019196373/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s. p. Senec

IBAN: SK5009000000000019196373, BIC: GIBASKBX

 

Dom Nezábudka – domov sociálnych služieb

 

Štatutár združenia a riaditeľ Domu Nezábudka:

PharmDr. Ildikó Popálená

Zástupca riaditeľa:

Ildikó Madarászová

Zdravotná  a rehabilitačná sestra: 

Mária Jačová

Gabriela Pudmerická

Vychovávateľka so špeciálno-pedagogickou nadstavbou:

Anna Dinková

Opatrovateľky:

Renáta Reisenauerová

Alžbeta Múčková

Katarína Skuráková

Ivana Pócsová 

Vzdelávanie- špeciálni pedagógovia (ext.):

Mgr. Milica Mišáková

Mgr. Edita Belková

Klinický logopéd (externe):

Mgr. Valéria Červenková

                      

 

Sponzori: