senec-nezabudka
Kik vagyunk?

A Nefelejcs Polgári Társulás az Egészégileg Halmozottan Sérült Gyermekek Családjainak Segítésére, 903 01 Szenc – Senec, Turnianska 8A. Szenc járási székhelyű város kb. 25 km – re található Pozsonytól. A Nefelejcs Ház szociális szolgáltatást nyújtó intézmény Zonctorony kisközség óvodájának épületében működött 1995–től 2012-ig, amikor intézményünk új épületbe költözött Szenc egyik csendes lakóparkjába. Szépen berendezett, akadálymentes helyiségekben, sérült gyermekek és fiatalok veszik igénybe mindennapi szolgáltatásainkat. Akad köztük szellemileg, testileg sérült, világtalan és halmozottan sérült gyerek és fiatal 3-39 éves korig.

A szlovák belügyminisztériumnál a 83/90 Zb. törvény szerint VVS/1-900/90-10732 szám alatt vagyunk bejegyezve.
Jelenleg 49 egészségileg sérült gyermek tagunk van. Szociális szolgáltatásainkat szerződés alapján összesen 46 személy használja ki úgy, hogy naponta 22 egészségileg sérült gyermeket és fiatalt tudunk fogadni.

Tevékenységünk
A Pozsonyi Megyei Hivatal és a Szlovákia Munka, Szociálügyi és Család Minisztériuma engedélye alapján szociális tanácsadást és megelőzést végzünk.
Szociális szolgáltatásaink magukba foglalják a nevelést, oktatást, logopédiát, zene és mozgásterápiát, kulturális tevékenységet, gyógytornát, munkaterápiát, pszichológus, pszichiáter, ortopéd tanácsait, szociális tanácsadást és üdüléses gyógykezelést. Minden idetartozó engedéllyel rendelkezünk. Egyetlen ilyen jellegű intézmény vagyunk a Szenci járásban. Pályázatok által biztosítjuk tagjaink részére a speciális pedagógiai nevelést, mint a Szenci speciális iskola kihelyezett osztálya. Ez az osztály segíti az olyan gyermekek nevelését, akik a sérülésük miatt nem tudják látogatni az iskolát.
senec-nezabudka
senec-nezabudka
A logopédia klinikai logopédus segítségével realizálódik.
A zeneterápia és mozgásterápia is a pályázatoknak köszönhetően működik. Zenetanár vezetésével a gyerekek dalokat tanulnak, egyszerű Orff hangszerekkel próbálják követni a ritmust, és a közös találkozásokon előadják mindazt, amit a zeneórákon magtanultak. A táncot is nagyon szeretik.
Az arteterápia, vagyis munkaterápia olyan foglalkozás a tagok számára, ahol a kézügyességüket gyakorolják, különböző tárgyakat készítenek, festenek, rajzolnak, különböző alapanyagokkal dolgoznak. A közösségi munka segíti fejleszteni a motorikát, kommunikációkészséget és önellátást.
A rehabilitációt szakorvos és szakképzett nővér felügyelete alatt különböző segédeszközök segítségével végezzük. A szakemberek speciális rehabilitációs módszerekkel igyekeznek javítani a tagjaink fizikai egészségét. Az intézményünk felszereltsége magába foglalja a rehabilitációs és relaxációs eszközöket, amelyeket mindegyik tag használhat a nap folyamán. Ha a pénzügyi helyzetünk megengedi, tagjaink részt vesznek rehabilitációs kiránduláson, amelyet a Nefelejcstársulás szervez.
A felsorolt tevékenységgel önállóságra, a társadalomba való beilleszkedésre és a való életben érvényesülésre vezet. Szórakoztató, ismertető, kulturális kirándulásokon vettünk részt Bécsben, Budapesten, Prágában, Pozsonyban és Szlovákia sok táján vettünk részt.
Az intézmény munkáját 9 alkalmazott biztosítja. Havonta ülésezik az 5 tagú elnökség, ahol a társulás tevékenysége kerül napirendre.
Munkánkkal az egészségileg sérült gyermekek családjainak kirekesztettségét próbáljuk enyhíteni, a célunk a sérültek életterének növelése. Szeretnénk hozzájárulni a társadalom hozzáállása megváltoztatásához és a közvetlen, nyílt kapcsolatához a sérült gyermekekkel és fiatalokkal.

A Szenci járásban első és egyedülálló intézmény vagyunk, akik segíteni tudnak olyan családoknak, akik igénylik az általunk nyújtott szolgáltatásokat.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

_

Szponzorok

_

Intézményünk munkája nem lett volna lehetséges szponzoraink segítsége nélkül.

senec-nezabudka