Aktuálne Projekty

Collegium Wartberg - muzikoterapia

DHL Living Responsibility Fund - výstavba v podkroví

DOAS - výstavba v podkroví

Hypermarket Tesco Senec Drobné darcovstvo

International Women ´s Club of Bratislava -vibračná vodná posteľ na snoezelen terapiu a dotykový počítač pre ZŤP

Kodayová Zuzana -

Mestský úrad Senec - rehabilitačné plávanie, hipoterapia, muzikoterapia

Nadácia EPH - výstavba v podkroví

Nadácia Pontis - www.Dobrá Krajina.sk - špeciálne vzdelávanie, arteterapia, muzikoterapia, rehabilitácia, logopédia, výlety, technické vybavenie, špeciálne vzdelávacie pomôcky, výstavba

Nadácia Pontis – Naše Mesto - dobrovoľníctvo

Nadácia SLSP - polohovacie postele a vybavenie izieb

Nadácia Tesco - terapeutická kuchynka v podkroví

Nadácia Volkswagen - klinický logopéd, špeciálne vzdelávanie a pomôcky, muzikoterapia

Obecné úrady Boldog, Reca, Veľký Biel, Tomášov, Dunajská Lužná, Malinovo, Kráľová pri Senci - rehabilitačné plávanie, hipoterapia, muzikoterapia

Unimar Trade A.s. - pitný režim so sirupmi

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja - výstavba

Reformierte Frauenverein Mohlin Švajč., Monika Weibel - výstavba, pomôcky, školenia

Hevhetia - Hungaria, Monika Weibel - výstavba, pomôcky, školenia

Roman Jánský, Michal Cisarík

a veľa individuálnych darcov

 

Sponzori: