Viaczmyslové poznávanie s témou JABLKO

Inšpirovaní seminárom Snoezelen sme zaviedli novú aktivitu - viaczmyslové poznávanie. cieľom je uchopiť jednu tému z rôznych strán, spoznať všetkými možnými zmyslami. Takto nadobudnuté skúsenosti zanechajú hlbšiu pamäťovú stopu. Plánujeme zriadiť Snoezelen izbu, ktorej prostredie znásobí vnímanie každej aktivity a dokáže výrazne uvoľniť každého a zmierniť problémy prameniace z napätia a strachu. Naša vychovávateľka Anička sa tu bude venovať viaczmyslovým spôsobom každému, kto to bude potrebovať z našich členov.

Sponzori: