Rehabilitácia a liečebný trenažér Thera Tigo Trainer

Vďaka darcom a viacerým projektom sa nám podarilo zakúpiť na splátky špeciálny pasívno-aktívny liečebný prístroj. Sú to Medzinárodný klub žien v Bratislave (International Women´s Club of Bratislava) 3500eur, Mestský úrad Senec 500eur, indiv. darca Z. Kodayová 500eur, zamestnanecký projekt Siemens 660eur, darcovia- zamestnanci firmy MSG LIFE 1150eur, Helvetia-Hungaria Nordwestschweitz 534eur. Ďakujeme veľmi pekne našim sponzorom. V našom zariadení od 8h do 16h máme denne 18 klientov podľa rozvrhu, ktorí trávia čas individuálnymi, kolektívnymi činnosťami a zdravotnou rehabilitáciou. Špeciálny liečebný pohybový prístroj Thera TIGO Trainer umožňuje kombináciu aktívneho a pasívneho pohybu rúk a nôh. Zlepšuje hybnosť a mobilitu detí a dospelých, mobilných aj imobilných. Môžu cvičiť v sede na stoličke, na vozíku, aj v ľahu na žinenke. Prístroj dokáže cvičiť pasívne za tých, ktorí sa sami pohnúť nedokážu a v podstate cvičí za nich. Posilňuje svalstvo, uvoľňuje kĺby. Čiastočne mobilných, ale pripútaných na vozík povzbudzuje na zvýšenú aktivitu plynulou kombináciou aktívneho a pasívneho pohybu, na monitore sa panáčik usmieva a vyhodnocuje výsledok cvičenia. Pôsobí veľmi motivačne. Je to vynikajúce, lebo zdravotné a kombinované postihnutie spôsobuje, že človek neveľmi rozumie potrebe telesnej zdatnosti a rehabilitácie. Neustále povzbudzovanie a motivovanie je naším každodenným chlebíkom. Navštevuje nás 47 členov a mnoho z nich môžu prístroj používať a veľmi je osožný. Pohybovou rehabilitáciou v Dome Nezábudka denne prispievame k zlepšeniu fyzického zdravia postihnutých detí a mládeže. Neustále zvyšovanie kvality našich služieb, aj rehabilitácie je veľmi dôležitá. Rehabilitačné cvičenie zvyšuje fyzickú a psychickú kondíciu detí a podporuje náš dlhodobý cieľ, ktorým je posilnenie zdravotného stavu, alebo aspoň udržanie jeho úrovne.

Sponzori: