Projekt Nadácie Volkswagen 2015

Komunikátory pre Augmentatívnu a Alternatívnu komunikáciu a prácu špeciálneho pedagóga a logopéda finančne podporila Nadácia Volkswagen v roku 2014/2015 v rámci projektu „Učíme sa správne rozprávať a komunikovať v Nezábudke" v sume 1000Eur.

Sponzori: