Návšteva poľovníckej výstavy

15.6.2015 sme v rámci prechádzky navštívili zaujímavú poľovnícku výstavu v Turni, ktorou nás previedol pán Lóránt Matus.

Sponzori: