Klauniáda v Nezábudke

V Nezábudke sme mali veľmi roztopašný a veselý deň. Pod záštitou Fondu Dr. Klaun nás navštívilo Divadielko Dunajka - pán Strinka a zahral veľmi veselú klauniádu s názvom "Vareška var", ktorá nesmierne potešila a rozosmiala všetky deti, veľké, aj malé. Liečba smiechom je veľmi prospešná a príjemná, potrebujú ju veľkí, malí, chorí i zdraví.

Sponzori: