Juniáles a 20 výročie Domu Nezábudka

V júni 2015 sme oslávili 20. výročie založenia združenia Nezábudka. Bolo to veľké stretnutie detí a ich rodín Nezábudky - Juniáles na našom dvore. Pozvanie prijali aj najväčší darcovia, z firmy DOAS, z Nadácie J&T vďaka ktorým sme mohli postaviť novú budovu, zástupcovia Mesta Senec, Bratislavského samosprávneho kraja. Naše deti tradične pod vedením vychovávateľky Aničky pripravili krásny kultúrny program. Piekli sme cigánsku pečienku, ktorú sme získali sponzorsky alebo so zľavou od p.Bognára z Vojtechoviec, mäsiarstiev Volnárová a Belzár Senec, ochutnávali koláčiky (so zľavou) p.Kászovej z Turne, pili sme hroznovú šťavu a šumivé víno ako dar od pána Matyšáka z Pezinka.K občerstveniu sponzorsky prispela kaviareň Cafe Piano Senec, pekáreň Jánovce dali zľavu na žemle. Deti dostali na mieru šité balíčky so sladkosťami, ovocím, nápojom od pána Daniša z Bratislavy. K pohosteniu prispeli aj zamestnanci Nezábudky. Táto udalosť je dôkazom toho, že ak sa spoja dobrí ľudia, vytvoria užitočné veci s hlbokým zmyslom. Každý, kto nás podporuje a podporí, prispieva k uľahčeniu života našim rodinám s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Ďakujeme Vám!

Sponzori: