Hojdacie kreslo

V rámci projektu Nadácie Volkswagen sme mohli zakúpiť hojdacie kreslo a hojdacie koľajničky - je na bazálnu stimuláciu, stimuláciu rovnovážneho systému, rozvoj mozgových funkcií, relaxáciu, potešenie. Používa ich špeciálny pedagóg aj vychovávateľka pri vzdelávacích aktivitách.

Sponzori: