Deň Matiek v Nezábudke

V máji už tradične slávime Deň Matiek v našom Dome Nezábudka. Deti pripravili aj tento rok pekný kultúrny program pre svoje mamičky, ktorým poďakovali za náročnú starostlivosť a veľkú lásku. Pozvanie prijala aj marketingová manažérka DHL Supply Chain Senec, ktoré nás pravidelne podporuje finančne, aj firemným dobrovoľníctvom. Prišla k nám aj finančná riaditeľka firmy BRAMAC, pani Alena Scheller, ktorá nás cez portál Dobrej krajiny podporuje súkromne, aj firemne. Krásny program naši členovia pripravili pod vedením vychovávateľky Aničky Dinkovej a opatrovateliek Nezábudky a mamičky dostali krásne červené srdiečka, ktoré deti pripravili počas hodín arteterapie. (2015)

Sponzori: