Červený Nos ClownDoctors v Nezábudke

Navštívili nás umelci zo zoskupenia Červený Nos ClownDoctors v Nezábudke a zahrali 2 predstavenia pre zdravotne postihnutých s názvom Fidlikára. /2015/

Sponzori: