Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu činnosť v tomto roku. Pridáte a k nim?

Kto sme?

Nezábudka - združenie prevádzkuje domov sociálnych služieb Dom Nezábudka. Je to neštátne, neziskové zariadenie, poskytujúce komplexnú starostlivosť, sociálne služby pre deti a mladých s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Naše zariadenie navštevujú klienti s rôznym znevýhodnením – mentálnym, telesným rečovým, zmyslovým prípadne ich kombináciou. Sme jediné zariadenie svojho druhu pôsobiace v celom okrese Senec.

Dominika oslavovala narodeniny: Dominka vie povedať iba áno... Celý článok ->
Výlet ku dňu detí s Nezábudkou: Aký je to pocit celý ro... Celý článok ->
Deň Matiek v Nezábudke: Žiadne dieťa nepotrebuje slová n... Celý článok ->
Letný špeciál z Nezábudky: Horúce dni sa každý snaží ... Celý článok ->
Deň Matiek: Poďakovať mame za starostlivosť a lásku ... Celý článok ->
Aprílové novinky z Nezábudky: Čo je u nás nové? Test... Celý článok ->
Úprimná radosť z karnevalu: Karnevalové potešenie je t... Celý článok ->
Nová terapia v Nezábudke: Snoezelen. Zvláštne holandské... Celý článok ->
Darujte nám 2 percentá dane: Podporou Domu Nezábudka pom... Celý článok ->
Jarné listy z Nezábudky: Konečne sa nám zohrialo počasi... Celý článok ->

Čo robíme

Poskytujeme denné – ambulantné sociálne služby, ktoré zahŕňajú komplexnú starostlivosť. V tíme máme opatrovateľky, vychovávateľku, zdravotnú a rehabilitačnú sestru, špeciálneho pedagóga – logopéda, liečebného pedagóga. Spolupracujeme s klinickým psychológom, rehabilitačným lekárom, psychiatrom. Našim klientom poskytujeme opatrovanie, výchovu, vzdelávanie, hudobnú terapiu, arteterapiu, pracovnú terapiu, rehabilitáciu pomocou špeciálnych rehabilitačných pomôcok, masáže, nemenej dôležitá je sociálna rehabilitácia v kolektíve, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť. Vykonávame aj sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu rodinám našich členov.

Oslávili sme 20. výročie!

Oslávili sme 20. výročie založenia združenia Nezábudka. Bolo to veľké stretnutie detí a ich rodín Nezábudky - Juniáles na našom dvore. Pozvanie prijali aj najväčší darcovia, z firmy DOAS, z Nadácie J&T vďaka ktorým sme mohli postaviť novú budovu, zástupcovia Mesta Senec, Bratislavského samosprávneho kraja. Naše deti tradične pod vedením vychovávateľky Aničky pripravili krásny kultúrny program.

Sponzori: